U bazi imamo proizvoda: 762 i cijena: 751. Broj stalno raste!
  • ..........

15. Jun 2012.

Korpa koja je u Mercatoru teška 554 KM, u Bingu je teška 519 KM [Polugodišnji izvještaj]

Od januara do danas uporedili smo preko 600 cijena, odnosno cijene preko 154 (više od 90% prehrambenih) artikala iz svakog od četiri vodeća bh. marketa. Od šest istraživanja, jedno je rađeno na području Tuzlanskog kantona, a ostali na području grada Sarajeva i tada smo zaključili da ne postoje bitne razlike u cijenama između Tuzle i Sarajeva. Pogledajte detalje.

U prvoj koloni su datumi kada su pojedinačne tabele, odnosno istraživanja rađena, a zatim grad odnosno područje na kojem su rađena. U sljedećoj koloni je broj artikala koji se našao u određenoj tabeli, a u koloni do nje je broj cijena koje su upoređene (4xbroj artikala). Nakon njih imate ukupne vrijednosti svake pojedinačne tabele.

Mercator i Konzum su gotovo bara-bara sa cijenama; s tim što je Mercator ipak u blagoj prednosti pa je i u ovom velikom okršaju prvi po visini cijena namirnica. Interex se drži svoje standardne pozicije – drugi do najjeftinijeg, dok je Bingo i ovog puta odnio titulu ubjedljivo najjeftinijeg marketa. Ukupne vrijednosti na kraju ove tabele su zbir svih ukupnih iznosa pojedinačnih tabela, a posljednji brojevi ukazuju na razlike.

Napominjemo: Cijene koje smo uporedili su cijene istih artikala, zabilježene istog dana (datuma označenog u tabeli).

Vaš komentar: